Email: pjhuacheng@163.com
Email: info@pjhuacheng.com
Address:Dongfeng Town Dawa County Panjin City Liaoning Province China.
CH / EN
Wechat
Contact us
Contact US:
Panjin Huacheng Pharmaceutial Co.,Ltd.
Address: Dongfeng Town Dawa County Panjin City Liaoning Province China. P.C.124205
Tel: +86-427-6843800
Fax: +86-427-6842044
E-mail: pjhuacheng@163.com info@pjhuacheng.com

Dewu Bao

Mobile+86-13804276331

E-mail:baodewu@pjhuacheng.com

E-mail:baodewu@163.com

Q  Q1115019351

Feng Li

Mobile+86-13904274877

E-mail:lifeng@pjhuacheng.com

E-mail:lifeng.ccd@163.com

Q  Q1370870648Wenlong Ji

Mobile+86-13942785597 (Whatsapp/Wecat)

E-mail:wenlong@pjhuacheng.com

E-mailwenlong.ji@hotmail.com (Skype)

Q  Q:229709245


Tony Zhang

Mobile+86-18704243333

E-mailtonyzhang@pjhuacheng.com

E-mail:tony81@163.com

Q  Q:7996432


Lucy Lee

Mobile+86-15642701213(Whatsapp/Wechat)

E-maillucylee0716@pjhuacheng.com

E-maillucylee0716@hotmail.com

Q  Q364792423


Mingzhu Song

Mobile+86-13188555100

E-mailinfo@pjhuacheng.com

E-mail:403984506@qq.com

Q  Q:403984506Guohong Chen

Mobile+86-13942763178

E-mailinfo@pjhuacheng.com

E-mail:348683199@qq.com

Q  Q:348683199


Jun Ha

Mobile:+86-13998785910
E-mail:info@pjhuacheng.com
E-mail:540999729@qq.com
Q   Q:540999729
Contact us
> International Trade Department
Dewu Bao

Mobile:+86-13804276331
E-mail:baodewu@163.com 

Feng Li

Mobile:+86-13904274877
E-mail:lifeng.ccd@163.com

Wenlong Ji

M/P(Whatsapp):+86-13942785597
E-mail:wenlong@pjhuacheng.comXin Zhang

Mobile:+86-18704243333
tonyzhang@pjhuacheng.com

Lu Li

Mobile:+86-15642701213
lucylee0716@pjhuacheng.com

> Sales and supply chain
Guohong Chen

Mobile:+86-13942763178
E-mail:info@pjhuacheng.com 

Jianguo Zhang

Mobile:+86-13942718666
E-mail:7996432@qq.com 


Mingzhu Song

Mobile:+86-13188555100
E-mail:403984506@qq.com

Jun Han

Mobile:+86-13998785910
E-mail:540999729@qq.com 


Yuejiao Zhang

Mobile:+86-18704253477
E-mail:1315930906@qq.com 

  • Address:dongfeng town dawa county panjin city liaoning province china.
  • Phone:+86-427-6843800
  • Fax:+86-427-6842044
  • Mailbox:pjhuacheng@163.com info@pjhuacheng.com
Copyright: Panjin Huacheng Pharmaceutical Co., Ltd.